Indiveo creatie studio. Wij maken begrijpelijke medische animaties.

De studio van Indiveo ontwikkelt begrijpelijke zorganimaties. Elke animatie is een onderdeel van een Divi (de gehele informatiemodule over één onderwerp). Als een Divi nog niet beschikbaar is in onze Divitheek, maken wij deze graag samen.

Specialist in patiënteninformatie
Het gespecialiseerde team bestaat uit medische illustratoren, animatoren, tekstschrijvers, zorgadviseurs en medisch specialisten. Met meer dan 200 ontwikkelde zorganimaties weten wij goed hoe je informatie begrijpelijk overbrengt.

Begrijpelijke en betrouwbare informatie
Begrijpelijkheid en betrouwbaarheid staat altijd voorop. Wij schrijven informatie op een begrijpelijk taalniveau (B1) en ondersteunen alle informatie met begrijpelijke beelden. Wij vragen tijdens het productieproces om een inhoudelijk akkoord van een bevoegd zorgverlener, zodat de informatie altijd geverifieerd en betrouwbaar is.

Animatie over beademing in de buikligging, onderdeel van Indiveo Corona informatie

Wetenschap en resultaten
Wetenschappelijk onderzoek en onze praktijkresultaten laten zien dat beeldende informatie bijdraagt aan betrokken en geïnformeerde patiënten. Om het effect van begrijpelijke informatie zo groot mogelijk te maken, denken wij mee om het informatieproces te optimaliseren. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om na te denken over het moment waarop informatie wordt aangeboden in het zorgproces. Met onze kennis ondersteunen wij hierbij en zorgen we voor resultaat.

Waarom een medische animatie van Indiveo?

Als een groep mensen hetzelfde boek leest, creëert elk individu een eigen voorstelling. Dat maakt lezen een unieke en persoonlijke ervaring. Maar dit effect is in de zorg meestal niet gewenst.

Zorgprofessionals zijn via de wet (WGBO) verplicht om patiënten voor te lichten over onderzoeken, ziektebeelden, behandelingen en procedures. Medische animaties kunnen zorgverleners enorm helpen om informatie over te brengen en het effect van informeren te verbeteren.

Door gebruik te maken van animaties vertellen zorgverleners elke keer een betrouwbaar en begrijpelijk verhaal. Zorgverleners kunnen daarmee vertrouwen op de best mogelijke uitleg aan patiënten.

Een Divi maken, hoe gaat dat?

1. Idee

Jullie organisatie of vakgroep heeft een idee om een Divi doelgericht in te zetten. Bijvoorbeeld om minder tijd kwijt te zijn aan de uitleg van immunotherapie of om samen beslissen onder de aandacht te brengen.

2. Kennismaken

We maken kennis en bespreken de inhoud. Daarnaast vragen wij jullie om één contactpersoon (met mandaat) aan te stellen.

3. De Divi maken

Wij starten met het ontwikkelen van jullie Divi en werken een eerste concept uit.

4. Beoordeling

We leggen de Divi op de juiste momenten voor ter beoordeling, zodat jullie zo weinig mogelijk tijd hoeven te investeren.

5. Starten met informeren!

Als de Divi opgeleverd is, kan de Divi in gebruik genomen worden. Wij ondersteunen jullie hierbij en zorgen er samen met jullie voor dat patiënten begrijpelijk worden geïnformeerd.

Doorlooptijd

Gemiddeld genomen is de doorlooptijd voor het maken van de Divi 5 tot 8 weken.

Samen een Divi maken?

Wil jullie vakgroep of organisatie aan de slag met een Divi die nog niet in de Divitheek te vinden is?

Menu