Begrijpelijke voorlichting in het sociale domein

Om het sociale domein begrijpelijk te maken voor elke inwoner ontwikkelen Indiveo en Purpose animaties die voor elke organisatie te gebruiken zijn.
Onze missie

Alle inwoners begrijpelijk informeren!  

Bestaande voorlichting, brieven, websites, wetten en regels zorgen ervoor dat inwoners niet altijd weten wat ze moeten doen. Daarbij kunnen stress, een kenniskloof en culturele verschillen de begrijpelijkheid in de weg staan. 

Samen met alle gemeentes in Nederland willen wij alle inwoners op een begrijpelijke manier informeren.

Begrijpelijke voorlichting in het sociaal domein

Direct beschikbaar

Schuldhulpverlening

2024 (Pilot gestart)

Werk en Inkomen

2024

Jeugd en gezin

Communicatiekracht

Begrijpelijke animaties

Indiveo en Purpose ontwikkelen samen met hulpverleners uit verschillende organisaties begrijpelijke animaties om inwoners te informeren.

Deze animaties zijn met voice-over en ondertiteling beschikbaar in het Nederlands, Engels, klassiek Arabisch en Tigrinja.

Samenwerken en delen

Samen animaties ontwikkelen, lage kosten

Animaties worden door meerdere gemeenten ontwikkeld, hierdoor worden de ontwikkelkosten gedeeld. Toch is het slimme dat elke gemeente zijn eigen stijl, tone of voice en logo aan de voorlichting toevoegt.

Elke animatie is opgenomen in een Divi, dé digitale, beeldende module om te informeren

Eén platform voor alle voorlichting

Elke organisatie of gemeente krijgt een gepersonaliseerd platform voor alle voorlichting binnen het Sociale domein.
Unieke beheer en redactietools

Whitelabel

Vergeet eenheidsworst. Met Indiveo informeert elke organisatie in zijn eigen stijl, tone of voice en met specifieke eigen informatie. Elke organisatie krijgt toegang tot Indiveo, een whitelabel omgeving om de modules inhoudelijk aan te passen, een eigen logo toe te voegen.

Alle informatie op één plek. 

Waar stonden de filmpjes ook alweer? Zijn ze up to date? Hoe worden ze bekeken? Worden ze jaarlijkse gecheckt? Zitten ze goed in ons proces?

Met Indiveo en purpose borg je voorlichting in je proces en beheer je alles op één plek.

Statistieken

Met uitgebreide statistieken binnen Indiveo weet je hoe jullie voorlichting wordt bekeken en stuur je bij waar nodig.

Ontvang feedback

Je wilt jouw voorlichting continu verbeteren op basis van je eigen inzichten en met behulp van klanten. Indiveo biedt anonieme feedback van klanten, waardoor je continu kunt verbeteren.

Altijd een goede start!

Door voorlichting optimaal in te zetten zorg je ervoor dat begrijpelijke voorlichting in het werkproces wordt opgenomen. Hierdoor voeg je een begrijpelijke laag toe aan jullie dienstverlening.

De pragmatische experts van Purpose begeleiden jullie hierbij zodat voorlichting tijd bespaart en kwaliteit toevoegt!

Schuldhulpverlening

3 redenen om direct te starten

50% heeft moeite met lezen en schrijven

Uit onderzoek van Syncasso en Kredietbank Nederland blijkt dat 50% van de mensen met schulden moeite heeft met lezen en schrijven. Gebrek aan tekstbegrip geeft stress en leidt tot fouten. Daarmee vormt laaggeletterdheid een blokkade voor het oplossen van schulden.

Meer vertrouwen in schuldhulpverlening

Zowel cliënten als hulpverleners zijn gebaat bij het gebruik van Divi’s. Tijdens de pilotfase zijn de ontwikkelde Divi’s uitgebreid getest door acht gemeenten. Uit de evaluatie blijkt dat de laagdrempelige en duidelijke informatie inwoners meer vertrouwen geeft in de schuldhulpverlening.

Meer begrip in minder tijd

Door de animaties weten inwoners beter wat er van hen verwacht wordt en neemt de stress af. Daarnaast blijft de informatie beter hangen en kunnen inwoners op een later moment de informatie nog eens bekijken. Hierdoor hoeven hulpverleners informatie niet te herhalen. Dit scheelt hulpverleners veel tijd. 

Onze animaties (Divi’s) voor schuldhulpverlening

Beschermingsbewind

Schuldhulpverlening Indiveo Purpose

Beslag / beslagvrije voet

Schuldhulpverlening Indiveo Purpose

Budgetbeheer

Schuldhulpverlening Indiveo Purpose

Intakegesprek

Schuldhulpverlening Indiveo Purpose

Minimaregelingen

Schuldhulpverlening

Schuldregeling

Stabilisatie(fase)

Vrij te laten bedrag

Vroegsignalering

De volgende gemeenten hebben hun voorlichting rondom Schuldhulpverlening drastisch verbeterd, sluiten jullie ook aan?

Pakket 2

Werk en Inkomen

Naast schuldhulpverlening is ook een pilot voor begrijpelijke informatie binnen Werk en Inkomen (W&I) gestart. Deze pilot wordt op dezelfde wijze als bij schuldhulpverlening uitgevoerd, namelijk samen met gemeenten en organisaties.  

In de Werk en inkomen pilot doen de volgende partijen mee:
Belastingdienst toeslagen
Gemeente Den Helder
Gemeente Almere

Doen jullie mee? 

Alle (kwetsbare) inwoners van elke gemeente in hun eigen taal, begrijpelijk te informeren over ingewikkelde onderwerpen, daar gaan we voor. Hoe meer gemeenten meedoen, hoe sneller we dit met elkaar kunnen realiseren!  

Starten met Schuldhulpverlening of op de hoogte blijven van de pilot Werk en Inkomen? 

Meld je aan of vraag een demo aan bij Jeroen Ester j.ester@purpose.nl  +31 6 446 103 04