Indiveo biedt betrouwbare en begrijpelijke kennis tijdens kwetsbare fases in het leven.

Met Indiveo informeren professionals hun doelgroep op een betrouwbare en begrijpelijk manier, waardoor elk individu een situatie beter kan begrijpen, minder angst ervaart en klaar is voor de volgende stap.

Beeldende voorlichting werkt

Omdat beeldende informatie beter wordt onthouden dan tekstuele informatie, informeert Indiveo patiënten met begrijpelijke animaties. In de volgende video laat Indiveo oprichter en Longarts Ralph Koppers met een eenvoudig voorbeeld zien wat het verschil is tussen tekstuele en beeldende informatie.

Onze expertise

Sinds de ontwikkeling van Indiveo in 2016 leren wij elke dag van zorgverleners, communicatie afdelingen en patiënten. Hierdoor weten wij wat patiënten en zorgprofessionals verwachten van kwalitatieve informatie. Bovendien kennen wij het zorglandschap goed en koppelen wij met veelgebruikte apps en ehealth oplossingen zoals BeterDichtbij, Patiënt Journey app en Chipsoft HiX .

Begrijpelijke informatie iedere patiënt

Onze Divi’s worden duizenden keer per maand bekeken. Deze begrijpelijke informatie is door zorgverleners uit verschillende ziekenhuizen gericht naar patiënten gestuurd. Dit vinden wij erg belangrijk, omdat wij hiermee zorgen voor een betrouwbaar kader voor patiënten. Hierdoor wordt de behoefte om zelf op zoek te gaan naar online informatie verminderd. Het gericht versturen van informatie betekent voor zorgorganisaties dat zij voldoen aan hun informatieplicht vanuit de WGBO. Immers moeten zorgverleners patiënten op duidelijke wijze voorlichting bieden.

Effectief voorlichten met oog voor verschillende patiënten

Artsen en zorgverleners besteden veel tijd aan het (mondeling) informeren van patiënten. Logisch, want goede informatie is de basis van goede zorg. Toch onthouden patiënten slechts 20 tot 50% van de informatie die mondeling wordt verstrekt. De redenen hiervoor zijn verschillend: patiënten kunnen zenuwachtig zijn, leeftijd kan een rol spelen, maar ook laaggeletterdheid en het opleidingsniveau kunnen van invloed zijn.

2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterden

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven*, deze groep wordt laaggeletterd genoemd en zij hebben bijvoorbeeld moeite om gezondheidsinformatie te begrijpen en formulieren in te vullen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor deze groep en bieden nieuwe tools mogelijkheden om deze groep te voorzien van de juiste middelen om informatie te begrijpen.
* Bron Stichting Lezen en schrijven

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden om informatie over het menselijk lichaam en de eigen gezondheid te krijgen, te beoordelen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen over je eigen gezondheid. Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden en uit onderzoek van Nivel is gebleken dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid.

Samenwerken in de zorg

De zorg verandert en de behoefte van patiënten en zorgverleners aan begrijpelijke en betrouwbare informatie neemt toe.

Digitale patiëntenportalen vormen een steeds belangrijkere bron van medische informatie. Ook voorlichting voor patiënten kan in de patiëntenportalen een goede plek krijgen. Een prachtige ontwikkeling met steeds meer mogelijkheden voor patiënten. Indiveo helpt communicatie en ict-afdelingen om begrijpelijke informatie op de juiste plek te krijgen, zodat patiënten de gezondheidsinformatie kunnen vinden én begrijpen.

Wij vinden dat de kwaliteit van informatie in alle zorgorganisaties zo hoog mogelijk én betaalbaar moet zijn. Door samen slim met informatie om te gaan, bereiken we dit. Ziet u graag een aantal aansprekende resultaten?

Bekijk onze resultaten.

Goede informatie volgens ons en de wetenschap:

  • Informatie in bewegend beeld en geluid wordt beter onthouden.
  • Informeren op het juiste moment en wanneer de patiënt daar voor open staat.
  • De kwaliteit van informatie moet altijd hoog zijn. Het mag niet uitmaken wie de patiënt informeert en wanneer de patiënt wordt geïnformeerd.
  • Moet in elke taal mogelijk zijn.
  • Ook goede informatie kan beter worden, want goed voorlichten is luisteren naar patiënten!

Meer weten? Bekijk deze video van Corine Meppelink.

Plan een online demo

Op jouw moment

Stel jouw vragen

Vrijblijvend gesprek