Beheer en leer

Beheer patiënteninformatie op één plaats en leer van het gebruik.
Beheerfuncties

Alle patiëntenvoorlichting op één plek

Uitgebreide redactietools

Versiebeheer per Divi

Automatische periodieke controle

Leer

Statistieken per animatie

Feedback van eindgebruikers

Automatische rapporten

Leer van collega’s via onze Community

Versiebeheer per Divi

Beheer versies van per Divi. Zo weet je altijd wat actueel is en welke informatie patiënten hebben ontvangen.

Automatische periodieke controle

Met de periodieke controle van Indiveo borg je de kwaliteit van jouw voorlichting.

Je stelt eenvoudig een inhoudsdeskundige aan die jaarlijks een alert krijgt. Hij of zij geeft zijn goedkeuring of stelt een wijziging voor, die jij kunt doorvoeren.

Jaarlijkse validatie, samenwerking én borging van kwaliteit in één omgeving!

Statistieken en inzichten

Indiveo bevat heldere statistieken en inzichten die je via automatische rapportages eenvoudig kunt raadplegen.

Feedback van patiënten

Patiënten geven feedback op Divi’s. Hiermee leer je van patiënten en kun je patiënteninformatie verbeteren.

Beheer teams en gebruikers

Indiveo kent een heldere gebruikersstructuur met duidelijke rollen.

Elk team bevat een selectie Divi’s en zijn eigen gebruikers. Vanuit het team worden Divi’s verstuurd, Bedside gebruikt en kunnen Divi’s geprint worden.

Plan een online demo

Op jouw moment

Stel jouw vragen

Vrijblijvend gesprek