Privacyverklaring

De website indiveo.nl is een algemene informerende website over het product indiveo. Op indiveo.nl kunnen geïnteresseerden in contact komen met Indiveo en voor dit doel bewaren wij deze gegevens. Voordat deze informatie wordt verwerkt, wordt altijd toestemming gevraagd.

De formulieren op de website zijn niet bedoeld voor patiënten. Patiënten worden nooit gevraagd om op indiveo.nl gegevens in te vullen.

Contactgegevens
Indiveo B.V.
Francois Haverschmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden

Indiveo B.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67403530

Cookies
Indiveo is gerechtigd om op deze website technische, functionele en analytische cookies te gebruiken die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en om de kwaliteit, betrouwbaarheid en effectiviteit van onze website te verbeteren.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij anonieme statistieken over het gebruik van de website. Hierdoor kunnen we het gebruik van de website door onze bezoekers anoniem in kaart brengen. Deze informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. Wij verzamelen en gebruiken nooit tot personen herleidbare gegevens. Specifiek voor Google Analytics geldt dat wij Google Analytics alleen gebruiken voor onze website (indiveo.nl) en niet voor onze dienst.

Formulieren op Indiveo.nl
Via formulieren op onze website kunt u in contact komen met Indiveo. Hiervoor moet u toestemming geven. De ingevulde gegevens gebruiken wij met het daarbij aangegeven doel. Indiveo heeft passende maatregelen getroffen om deze gegevens beveiligd op te slaan.

Hoe wij gegevens beveiligen
Indiveo B.V. heeft passende maatregelen genomen om: misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

  • Indiveo werkt via beveiligde SSL en TLS verbindingen.
  • De SSL certificaten van Indiveo zijn uitgegeven door Comodo.
  • Toegang van medewerkers op basis van need to know principe.
  • Samenwerkingspartners en medewerkers werken altijd onder een geheimhoudingsverklaring.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder toestemming.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van website van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Indiveo ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Indiveo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

Laatste update: juli 2023