Positieve reacties op de MDL-poli van het OLVG

Verouderde (papieren) patiëntenvoorlichting vervangen met Divi’s is een veelvoorkomende implementatie keuze bij het starten met Indiveo. Een logische gedachte en tevens prima uitvoerbaar. Op de afdeling MDL van het OLVG is ervoor gekozen om het breder aan te vliegen. Zij kijken ook direct naar de inrichting van de informatieprocessen om de voorlichting heen. 
OLVG Gevel oost

Verder kijken dan ‘folders vervangen’

Het OLVG vroeg zich bijvoorbeeld af of de informatieprocessen efficiënter kunnen, of zij de informatie op het juiste moment aanbieden aan patiënten en welke communicatiekanalen bij het informatieproces passen. Ook vragen met betrekking tot informed consent en vastlegging zijn belangrijk om mee te nemen en hoe kun je waarborgen dat niemand vergeten wordt? Zo kijk je verder dan alleen ‘folders vervangen’. 

Indiveo gekoppeld aan het EPD én vragenlijsten

De afdeling MDL van het OLVG heeft naar aanleiding van deze vragen Indiveo geïntegreerd binnen het elektronisch patiëntendossier (EPD) en gekoppeld aan medisch inhoudelijke vragenlijsten. Via MijnOLVG wordt de vragenlijst met Divi digitaal aangeboden aan de patiënt.  

Minder patiënten naar het ziekenhuis

Door deze werkwijze hoeven er minder patiënten fysiek naar het ziekenhuis te komen voor een intake, en kunnen ze op afstand geïnformeerd én gepland worden voor hun onderzoek. Doordat dit gehele proces ook weer gekoppeld is aan het plaatsen van een order in Epic, hoeft niemand nog na te denken over welke informatie deze patiënten behoren te ontvangen. Dit scheelt tijd voor zowel patiënt als zorgverlener en zo kan er efficiënter gewerkt worden!

Positieve feedback van patiënten

Dat dit mooie resultaat ook positieve invloed heeft op patiënten is goed te zien aan de feedback die ze achterlaten. De werkwijze wordt als zeer prettig ervaren:

Ook resultaat met de inzet van Indiveo
Kom in contact

Deel dit artikel

Meer cases