Sedatie bij een bronchoscopie in 4 talen

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de luchtwegen aan de binnenkant worden bekeken. Bijna alle patiënten met longkanker krijgen dit onderzoek om een stukje weefsel uit de longen te nemen en te onderzoeken. Meestal wordt tijdens dit onderzoek alleen een lokale verdoving gebruikt.

Uit onderzoek bij patiënten en specialisten blijkt dat dit onderzoek niet voor iedereen even prettig is. De ervaringen variëren van vervelend tot traumatisch. Sommige patiënten krijgen naast de keelverdoving een slaapmiddel. Om meer bekendheid te geven over de mogelijkheden van sedatie heeft Longkanker Nederland twee beeldverhalen ontwikkeld.

De eerste video laat zien hoe de bronchoscopie verloopt. De tweede video legt uit welke verschillende manieren van sedatie mogelijk zijn bij een bronchoscopie. Patiënten die het prettiger vinden om naast de keelverdoving een slaapmiddel te krijgen, raden we aan om hun voorkeur met de arts te bespreken.

Sedatie kent ook nadelen. Door het toedienen van een slaapmiddel is er een uitslaaptijd, waardoor het onderzoek langer duurt. Ook mogen patiënten 24 uur na het onderzoek niet autorijden, geen machines bedienen of belangrijke beslissingen nemen.

Door samen, patiënt en arts naar de persoonlijke situatie, de gezondheidstoestand en de wensen te kijken, kunnen zij samen beslissen welk middel het beste past.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

In Nederland hebben veel mensen moeite met lezen en schrijven. Bij patiënten is het erg belangrijk dat ze de informatie begrijpen. Door een beeldverhaal te bekijken, wordt informatie beter begrepen omdat je ziet wat er precies gebeurt. Dit neemt een deel van de onzekerheid en angst weg. Een deel van de bevolking begrijpt de Nederlandse taal onvoldoende. Daarom komen de video’s ook beschikbaar in het Turks en Marokkaans.

Samen werken aan betere informatie voor patiënten

Longkanker Nederland heeft samen met Indiveo de beeldverhalen ontwikkeld. Beide partijen zetten zich in om patiënten met longkanker en hun naasten beter te informeren. De video’s zijn op maat gemaakt in beeld en geluid, waardoor de informatie beter wordt begrepen. Patiënten weten daardoor wat er gaat gebeuren en welke keuzes ze kunnen maken.

De belangrijkste taken van Longkanker Nederland zijn informatie geven, mensen ervaringen laten delen en zorgen voor kwaliteitsverbetering. Als belangenbehartiger zet de organisatie zich in voor goede longkankerzorg voor iedereen. Meer informatie over Longkanker Nederland vindt u op www.longkankernederland.nl.

Landelijke campagne Lucht & Longen

Tijdens de landelijke campagne Lucht & Longen vroegen Longkanker Nederland en Indiveo met de beeldverhalen en een artikel aandacht voor ‘Samen beslissen over sedatie bij bronchoscopie’. Lees hier het artikel.

Lees meer over de bronchoscopie en de samenwerking met Longkanker Nederland op: www.longkankernederland.nl/bronchoscopie

Deel dit artikel

Resultaat

Beeldverhaal (animatie) over de sedatiemogelijkheden (keelverdoving of een slaapmiddel) bij een bronchoscopie.

Meer cases