Wetenschappelijk onderzoek voor longpatiënten uitgelegd.

De OPtriAL-studie is een medisch wetenschappelijk onderzoek waarin onderzocht wordt wat de meest effectieve manier van pijnstilling is na een kijkoperatie aan de longen. Tijdens deze operatie wordt een deel van de long verwijderd.
Het onderzoek wordt in 9 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd en is opgestart door de longkliniek van het Máxima Medisch Centrum.
Optrial wetenschappelijk onderzoek Maxima Medisch Centrum

Arts-onderzoeker Louisa Spaans & hoofdonderzoeker/longchirurg Frank van den Broek van het Máxima Medisch Centrum.

Achtergrond en doel van de studie

Een kijkoperatie waarbij een deel van de long verwijderd wordt, is een ingreep waarbij ongeveer tweederde van de patiënten na de operatie pijnklachten ervaart. Het doel van het OPtriAL onderzoek is om te onderzoeken wat de beste techniek is om pijn te behandelen na de kijkoperatie.

Tijdens het onderzoek worden de volgende technieken om pijn te behandelen onderzocht:

  • Een ruggenprik
  • Continue plaatselijke pijnstilling
  • Eenmalige plaatselijke pijnstilling

Beelden uit de Divi OPtriAL.

Divi vervangt de tekstuele folder

Om longpatiënten die in aanmerking komen voor dit onderzoek goed te kunnen informeren, hebben de specialisten van het Máxima Medisch Centrum en Longkanker Nederland een uitgebreide patiënteninformatie folder opgezet. Deze tekstuele folder werd echter te omvangrijk waardoor er voor een andere vorm is gekozen.

In samenwerking met arts-onderzoeker Louisa Spaans, hoofdonderzoeker/longchirurg Frank van den Broek en twee patiënten is Indiveo aan de slag gegaan om de tekstuele patiënteninformatie te vertalen naar een begrijpelijke animatie.

“Ik vind het een mooi en duidelijk filmpje.
Beter te behappen dan pagina’s tekst.”

— Deelnemer van het OptriAL onderzoek

Een begrijpelijke uitleg in 3 minuten

De Divi laat zien hoe de OPtriAL studie is opgebouwd en welke verschillende vormen van pijnbestrijding kunnen worden gebruikt. Met de Divi kunnen de onderzoekers vertrouwen op een begrijpelijk uitleg van het wetenschappelijke onderzoek. Dit bespaart onderzoekers tijd en geeft patiënten in 3 minuten een helder beeld van het onderzoek.

Door de heldere uitleg kunnen patiënten een betere keuze maken om wel of niet deel te nemen aan de OPtriAL studie.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op met Ralph Koppers