Wetenschappelijk onderzoek opioïden voor behandeling kortademigheid bij COPD

Routes

6403

Over deze Divi

Soms worden patiënten gevraagd om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. In deze Divi krijgen patiënten uitleg over het meewerken aan een onderzoek over opioïden bij COPD. Met een beeldverhaal wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt en in welke vormen het medicijn wordt toegediend. Na het bekijken van deze Divi wat de bedoeling is van het onderzoek en wat er van hem of haar verwacht wordt. Daardoor is het gemakkelijker om te kiezen voor een deelname.

Naast de informatie over het deelnemen aan het onderzoek, wordt er ook uitleg gegeven over de voor- en nadelen van een deelname en de rechten en plichten die bij het onderzoek horen. Ook krijgt de patiënt uitleg over hoe er met zijn gegevens omgegaan wordt.

Beelden van deze Divi

Meer routes