Door animatie toe te voegen als middel kunnen we een kwaliteitsslag maken in onze voorlichting.