Begrijpelijke en eenduidige en informatie voor alle Friese borstkankerpatiënten.

De vier Friese ziekenhuizen Antonius Sneek, MCL Leeuwarden, Nij Smellinghe Drachten en Tjongerschans Heerenveen vormen samen met Pathologie Friesland en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF) het Oncologisch Netwerk Friese regio (ONF).

Het Oncologisch Netwerk Friese regio (ONF).

Goede kankerzorg in de regio

Het ONF zet zich op verschillende manieren in om de hoogwaardige kankerzorg in de Friese regio te waarborgen en voor de toekomst te garanderen. Een goede samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio is hiervoor van groot belang. Omdat elk ziekenhuis zijn eigen expertise heeft, worden patiënten voor sommige kankersoorten verwezen naar andere Friese ziekenhuizen. In bepaalde gevallen kan er ook naar een academisch ziekenhuis of naar een kankercentrum buiten het netwerk worden verwezen. Voor elke patiënt wordt er naar de best passende behandeling gezocht. Dicht bij huis als het kan, of wat verder weg als het moet. 

“De korte filmpjes zijn erg duidelijk. Ik begrijp daardoor goed waar het over gaat.”

— Reactie van een patiënt

Informeren van patiënten in de regio

Hoogwaardige en begrijpelijke informatie is voor patiënten met kanker én voor hun naasten erg belangrijk. Omdat er in de Friese regio veel wordt samengewerkt, is eenduidige informatie van groot belang. Het ONF vroeg Indiveo om de informatie voor borstkankerpatiënten en hun naasten begrijpelijk te maken en voor alle Friese ziekenhuizen te standaardiseren.

10 begrijpelijke modules met animaties (Divi’s)

Er is gekozen om een tiental complexe onderwerpen naar begrijpelijke informatie te vertalen. Hierbij valt te denken aan Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS) en aan behandelingen zoals een borstsparende operatie, immunotherapie of chemotherapie. Elk onderwerp is als begrijpelijke animatie vormgegeven en voorzien van alle benodigde informatie rondom het onderwerp zoals bijvoorbeeld de juiste voorbereiding. 

De ontwikkelde 10 Divi’s omvatten grofweg de volgende onderwerpen:

  • Goedaardige borstafwijkingen
  • Verdenking op borstkanker
  • Familiaire en erfelijke aspecten rondom borstkanker 
  • Vormen van borstkanker 
  • Nazorg en nacontrole van borstkanker

De schildwachtklierprocedure vonden patiënten lastig om te begrijpen en hier werden regelmatig vragen over gesteld. Nu we gebruik maken van de Divi schildwachtklierprocedure is merkbaar dat patiënten de procedure eerder en beter begrijpen.

— Verpleegkundig Specialist Borstkankerzorg

Meer tijd voor zorg

Begrijpelijke informatie over borstkanker bespaart zorgverleners veel ‘uitleg-tijd’. Dit biedt ruimte voor efficiënte en duurzame inzet van personeel en meer aandacht voor de zorg aan patiënten. Bovendien kunnen zorgverleners en communicatie experts met Indiveo leren over de informatiebehoefte van patiënten. 

In de animaties wordt aandacht besteed aan de anatomie van het menselijk lichaam en de verschillende handelingen die plaatsvinden in het ziekenhuis. Een goed voorbeeld van deze combinatie is de informatie rondom de schildwachtklierprocedure.

Meer cases