Digitaal voorlichten, screenen én plannen. MCL integreert Indiveo optimaal in Epic.

Optimaal gebruiksgemak door integratie in Epic

Medisch Centrum Leeuwarden, één van de koplopers op het gebied van beeldend patiënten informeren, heeft ervoor gekozen om Indiveo informatie te integreren in Epic. De Indiveo informatie van de afdeling endoscopie is hierdoor nu beschikbaar in het eigen patiëntenportaal MijnMCL. Een heel mooi resultaat voor zowel patiënten als zorgverleners. Margriet Terpstra, Teammanager Zorgproces Endoscopie afdeling en polikliniek MDL in het MCL, is enthousiast over de inzet van Indiveo op haar afdeling: “Alle patiënten die voor een (controle)scopie komen krijgen begrijpelijke animaties (Divi’s) en een medisch inhoudelijke vragenlijst aangeboden via MijnMCL en dat loont!”

Margriet Terpstra Teammanager Zorgproces Endoscopie bij Medisch Centrum Leeuwarden

Een fysieke intake van 20 minuten is verleden tijd

Voorheen werden alle endoscopie-patiënten fysiek ontvangen op een intake-spreekuur van 20 minuten, door een verpleegkundig specialist. Patiënten kregen tijdens dit spreekuur uitleg over (eventuele) sedatie en de scopie, naast een aantal screenende medisch inhoudelijke vragen. Vervolgens werden zij gepland voor de scopie en vertrokken weer huiswaarts tot de dag van de scopie. 

De nieuwe werkwijze: thuis en digitaal

Door de integratie van Indiveo in Epic komen patiënten niet meer fysiek naar het ziekenhuis voor deze intake, voorlichting en screening. Via het patiëntenportaal MijnMCL krijgen zij de betreffende Divi’s aangeboden, evenals de medische screeningslijst. Patiënten doorlopen dit proces dus volledig digitaal in MijnMCL en kunnen vervolgens gepland worden voor de scopie.

Volledig en duidelijke geïnformeerd

Aanvankelijk kregen deze patiënten nog een telefonisch consult van 10 minuten als check, maar dit bleek veel minder vaak nodig te zijn. Patiënten waren zo volledig en duidelijk geïnformeerd door de Divi, dat zij in de meeste gevallen geen vragen meer hadden. Alleen wanneer er nog bijzonderheden zijn vanuit de vragenlijst, wordt de patiënt gebeld om dit te bespreken.

Voordelen voor patiënten 

Voor patiënten bespaart deze nieuwe werkwijze een hoop tijd en (reis)kosten en het zorgt ervoor dat zij zich thuis, in alle rust, voor kunnen bereiden op de scopie en eventuele sedatie. De patiënten hoeven namelijk pas op de dag van de daadwerkelijke scopie naar het ziekenhuis te komen. Daarbij kunnen patiënten de Divi ook samen met een naaste bekijken. Zo is het gemakkelijker voor de omgeving van de patiënt om te begrijpen waar de patiënt doorheen gaat en hoe ze hierbij kunnen steunen. 

“Aanvankelijk kregen deze patiënten nog een telefonisch consult van 10 minuten als check, maar dit bleek niet nodig te zijn. Patiënten waren zo volledig en duidelijk geïnformeerd door de Divi, dat zij geen vragen meer hadden, dus deze check wordt inmiddels niet meer gedaan.”

— Margriet Terpstra, Teammanager MCL

Voordelen voor zorgverleners

De voordelen zijn niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de zorgverleners. Zo spelen verpleegkundig specialisten veel tijd vrij met deze nieuwe werkwijze. Zij checken via een dashboard de status van elke patiënt en kunnen precies zien in welke fase van het proces de patiënt zich bevindt. Zij krijgen hierover via Epic automatische reminders. Nadat patiënten het proces afgerond hebben, kunnen zij digitaal gepland worden voor het onderzoek.

De tijd die verpleegkundig specialisten hiermee besparen, wordt nu gebruikt om per week meer nieuwe patiënten met PDS (Prikkelbare Darm Syndroom) te zien en te helpen. Uiteraard krijgen ook deze patiënten voorafgaand aan het consult een Divi met uitleg over PDS, zodat deze patiënten goed voorbereid zijn en de juiste vragen kunnen stellen.

Kwaliteit door efficiëntie 

Met de integratie van Indiveo in Epic op de afdeling endoscopie van het MCL wordt een kwaliteitsslag gemaakt voor zowel patiënten als zorgverleners. Patiënten worden op afstand en begrijpelijk geïnformeerd, waardoor zij met een gerust en voorbereid gevoel op hun afspraak kunnen verschijnen. Zorgverleners doen leuker en nuttiger werk, hebben meer constructieve gesprekken met patiënten en kunnen bovendien meer patiënten zien en helpen. Hiermee laat het MCL zien dat zij door digitalisering invulling geven aan passende zorg, aansluitend op de uitdagingen van het Integraal Zorgakkoord.

Boek ook resultaat op jouw poli en afdeling!
Neem contact op!

Deel dit artikel

Meer cases