Begrijpelijk informeren bij longkanker leidt tot minder en kortere ziekenhuisbezoeken

Op de polikliniek Longziekten worden patiënten gezien in de diagnostische fase, tijdens de behandeling en follow up van longkanker. De patiënt ondergaat hierbij meerdere onderzoeken voordat het behandelplan wordt vastgesteld.

Danielle Willems, verpleegkundig consulent longoncologie MCL

De informatievoorziening voor deze onderzoeken en behandeling wordt op de polikliniek Longziekten van het MCL gegeven door middel van Divi’s. Nadat patiënten en hun naasten deze beeldende informatie thuis bekeken hebben, kunnen ze gerichte vragen stellen aan de zorgverlener.

Informeren in het preoperatief traject

‘Het preoperatieve traject met betrekking tot het opereren van longkanker is gewijzigd na de invoering van het gebruik van Divi’s’, vertelt Nynke Brandsma, verpleegkundig consulent longoncologie. De patiënt had voorheen afspraken bij de chirurg, verpleegkundig consulent, anesthesist en het medicatiespreekuur. Dit betekende een dagdeel vol met afspraken, informatie, brieven en folders. 

In de nieuwe werkwijze krijgt de patiënt de betreffende Divi’s digitaal toegestuurd zodra de datum van de operatie bekend is. Enkele dagen later is er een telefonische afspraak met de verpleegkundig consulent. Tijdens deze afspraak is er ruimte voor gerichte vragen van patiënten en hun naasten. Na de telefonische afspraak krijgt de patiënt afspraken met de anesthesist, de chirurg en het medicatiespreekuur.

We hebben door Indiveo het spreekuur voor het preoperatieve traject kunnen reduceren van 30 minuten op de poli naar 10 minuten telefonisch

Nynke Brandsma, verpleegkundig consulent longoncologie MCL  

Voorlichting systemische therapie

Bij de voorlichting over systemische therapieën zoals chemotherapie, immunotherapie en doelgerichte therapie werd de patiënt – voor de start van de behandeling – overladen met tekstuele informatie. Zeker bij gecombineerde behandelingen was de hoeveelheid informatie moeilijk te overzien. Met Indiveo kan deze informatie gedoseerd worden aangeboden. Daarom gaan Nynke en haar collega’s Mascha en Danielle ook dit traject aanpassen.

De patiënt krijgt de beeldende Divi’s zodra het behandelplan besproken is in het uitslaggesprek. Op een later moment volgt het intakegesprek over de systemische therapie. Doordat de patiënt de Divi’s thuis al heeft bekeken, is dit gesprek interactiever en gelijkwaardiger. Patiënten begrijpen namelijk al wat hen te wachten staat.

Beelden uit de uitleganimatie over longkanker

De meerwaarde van Indiveo

Voor de afdeling longoncologie van het MCL en hun patiënten heeft het gebruik van Indiveo grote meerwaarde. Patiënten worden op een eenduidige en volledige manier voorgelicht met gedoseerde informatie, dat maakt het traject beter te overzien en te begrijpen. Deze informatie kunnen patiënten thuis herhaaldelijk doornemen, alleen of met naasten. Zij zijn hierdoor beter voorbereid op het gesprek met de arts of verpleegkundig consulent.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de zorgverleners kunnen vertrouwen op de begrijpelijke informatie in de Divi’s en minder tijd hoeven te besteden aan uitleg van standaardprocedures. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor meer persoonlijke onderwerpen als emoties, de thuissituatie en bijvoorbeeld voeding.

Meer begrip, minder vaak naar het ziekenhuis

Het spreekuur voor het preoperatieve traject is gereduceerd van 30 minuten op de poli naar 10 minuten telefonisch en het intakegesprek voor de start van de systemische therapie wordt 30 minuten in plaats van 40 minuten. Doordat de patiënt de behandeling beter begrijpt kan hij of zij samen met de arts tot de juiste keuze komen.

Geschreven in samenwerking met: Nynke Brandsma, Danielle Willems en Mascha Terlouw (verpleegkundig consulenten longoncologie MCL)

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden op uw afdeling?
Neem contact op.