Integratie van Indiveo in Chipsoft HiX: tevreden patiënten en minder werk voor zorgverleners

Saxenburgh is een van de eerste ziekenhuizen die Indiveo informatie optimaal integreert in Chipsoft HiX. Roy Stokvis en Remon Koehorst van Saxenburgh Medisch Centrum hebben dit samen met de endoscopie afdeling praktisch en vlot ingericht met prachtige resultaten voor patiënten en zorgverleners.

Roy Stokvis, klinisch informaticus Saxenburgh MC.

Integratie met Chipsoft HiX

Saxenburgh Medisch Centrum is één van de ziekenhuizen die gebruik maakt van de begrijpelijke animaties (Divi’s) van Indiveo om patiënten over dit onderzoek te informeren. Roy Stokvis, klinisch informaticus in Saxenburgh MC is enthousiast over het gebruik van Indiveo. ‘Doordat we de Divi’s eenvoudig in Chipsoft konden integreren hebben we een volledige digitale workflow ontwikkeld Dit is voor patiënten, voor zorgverleners én voor de planners een zeer efficiënte werkwijze’, aldus Roy. ‘Het resultaat van de integratie van Indiveo in HiX is dat 70% van de patiënten voorafgaand aan het onderzoek niet meer fysiek op de poli hoeft te komen. Patiënten zijn heel tevreden. Zij worden volledig digitaal gescreend en gepland.’

Resultaat 

De kant en klare endoscopie-Divi’s die voor elk ziekenhuis te huur zijn, zijn door Remon Koehorst geïntegreerd in HiX, het Elektronisch Patiënten Dossier van Saxenburgh MC. Remon is functioneel beheerder en vertelt. ‘Als een patiënt een scopie krijgt worden de Divi’s vanuit het het EPD automatisch klaargezet in het patiëntenportaal (MijnSaxenburgh).

Patiënten bekijken vervolgens thuis via het portaal de informatie en vullen een gestandaardiseerde vragenlijst in. De resultaten van deze vragenlijsten worden vervolgens automatisch in een dashboard getoond aan de planners. Door deze werkwijze kan 48% van de patiënten direct gepland worden voor hun onderzoek. Overige patiënten krijgen een telefonisch consult en in enkele gevallen een fysieke afspraak. Het fysieke spreekuur vervalt hierdoor dus grotendeels’.

“Door onze nieuwe werkwijze kan 48% van de patiënten direct gepland worden voor hun onderzoek.”

— Remon Koehorst, functioneel beheerder Saxenburgh MC

Effect van deze werkwijze voor patiënten 

  • Begrijpelijke informatie geeft vertrouwen en rust
  • Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis voorafgaand aan het onderzoek
  • Tijdsbesparing en kostenbesparing voor patiënten 
  • Toename zelfredzaamheid van patiënten 
  • Juiste Zorg Op de Juiste Plek 

Effect van deze werkwijze voor zorgverleners

  • Minder uitlegtijd dus minder spreekuren
  • Meer tijd voor scopieën
  • Patiënten zijn beter voorbereid
  • Schaars personeel kan efficiënter ingezet worden
  • Minder fysiek contact. Daardoor is er ook minder kans op besmetting van Covid-19. 

Screenshot uit een Indiveo animatie. 

Digitalisering in de praktijk

Bij Indiveo zien we dat ICT afdelingen in de ziekenhuizen een steeds prominentere rol gaan spelen bij het inrichten en faciliteren van medische processen. ‘Goede afstemming tussen de endoscopie verpleegkundigen Anouk Boksem en Aniek Voors en de ICT-ers in ons team heeft ertoe geleid dat we dit proces snel gerealiseerd hadden.

Na de eerste evaluatie hebben we nog een paar zaken geoptimaliseerd. Al doende leert men!’ aldus Roy en Remon. Het aanbieden van begrijpelijke patiënteninformatie in de ‘Mijn-Omgeving’ leidt ertoe dat patiënten beter en op afstand geïnformeerd kunnen worden. Ziekenhuizen zien de voordelen van deze aanpak. En met de integratie van de volledige Indiveo-bibliotheek in Chipsoft HiX is er nog veel meer mogelijk!

Begrijpelijke informatie direct in jouw EPD?
Kom in contact!

Deel dit artikel

Meer cases