Inzet van Indiveo bij stomazorg: meer regie bij patiënten en minder gebruik van thuiszorg.

Isala zet Indiveo in bij het project ‘Stomazorg in eigen hand’. Lianne Dijkhof vertelt over de praktische inzet van Indiveo in dit project en de mooie resultaten voor patiënten en zorgverleners.

Project ‘Stomazorg in eigen hand’

‘Patiënten sneller en meer zelfredzaam maken ten aanzien van (de verzorging van) hun stoma was het doel van dit project’, vertelt Lianne Dijkhof, leidinggevende van het zorgpad Buikchirurgie binnen Isala. Het project is vormgegeven binnen het reeds bestaande consult met de stomaverpleegkundige.

Voorheen kregen patiënten in dit eerste consult mondelinge uitleg over de stoma, ondersteund door een powerpoint presentatie. Na de operatie werd in de kliniek door de verpleegkundige, samen met de patiënt, de eerste praktische invulling gegeven aan het aanbrengen en verzorgen van de stoma. Na ontslag werd bij alle patiënten de thuiszorg ingeschakeld om thuis te helpen met de verzorging van de stoma.

Lianne Dijkhof vertelt over de inzet van Indiveo, leidinggevende zorgpad Buikchirurgie

Patiënten gaan nu meteen aan de slag met het stomamateriaal

De mondelinge uitleg die in het consult met de stomaverpleegkundige wordt gegeven is geoptimaliseerd door patiënten voorafgaand aan dit consult, digitaal, de begrijpelijke animaties (Divi’s) over stomazorg aan te bieden.

Patiënten en hun naasten hebben thuis de animaties al bekeken en zich thuis al voorbereid. In het eerste consult met de stomaverpleegkundige op de polikliniek gaan patiënten nu meteen aan de slag met het oefenen (o.a. op maat knippen en plakken) met het stomamateriaal uit het starterspakket van Medireva.

Tijdens deze ‘praktische sessie’ stellen patiënten hun vragen aan de stomaverpleegkundige waarmee het consult een veel actiever karakter heeft met een concrete opbrengst. Ook spoedpatiënten, die onverwachts een stoma krijgen, worden via Indiveo voorgelicht en zij starten op de afdeling met het praktisch oefenen met de stoma.

“In het eerste consult zijn patiënten nu al met het stomamateriaal aan het oefenen”

— Lianne Dijkhof, leidinggevende zorgpad Buikchirurgie

Resultaat: meer autonomie en minder thuiszorg nodig

‘Dat de opbrengst veel beter is blijkt uit het resultaat’, aldus Lianne. ‘In het eerste consult zijn patiënten nu al met het stomamateriaal aan het oefenen en bovendien is het gesprek met de stomaverpleegkundige (tijdens het oefenen) veel interactiever met  gerichte vragen van patiënten.’

De gesprekken zijn veel meer op maat. Dit vertaalt zich in een forse reductie van het aantal patiënten dat na opname (langdurig) thuiszorg nodig heeft.’ Voorheen kregen alle patiënten thuiszorg gedurende meerdere maanden. De mooie resultaten over de eerste periode laten zien dat 6 weken na ontslag, 38% van de patiënten geen thuiszorg< meer nodig heeft en na 12 weken is dit percentage verder opgelopen naar 55%. Bovendien zien we al dat een aantal patiënten na hun operatie naar huis gaanzonder aanvullende thuiszorg!

“Patiënten zijn zelfstandiger. Er gaan al patiënten zonder thuiszorg met ontslag. Dit was voorheen ondenkbaar”

— Stomaverpleegkundigen Eveline Prikken en Marja Klooster

Conclusie

De inzet van de begrijpelijke animaties van Indiveo in combinatie met de mooie samenwerking tussen ziekenhuis, thuiszorgorganisaties en Medireva leidt tot meer zelfredzaamheid bij patiënten ten aanzien van de zorg voor hun stoma.

Bijkomend voordeel is dat schaarse zorgverleners, zowel in het ziekenhuis, als in de thuiszorg worden op deze manier efficiënter ingezet. ‘Wij zien nog vele mogelijkheden voor de inzet van Indiveo informatie in de verschillende behandelpaden van de chirurgie. We zijn hier al volop mee bezig’, vervolgt Lianne. ‘Beeldende, begrijpelijke informatie biedt veel kansen en leidt tot meer autonomie bij patiënten en maakt het werk van zorgverleners nuttiger, leuker en efficiënter!

Podcast ZORG DICHTBIJ

In aflevering 9 van de podcastserie ‘Zorg Dichtbij’ van Isala gaan Tom Faber en Gillian Buitelaar-Huijsse in gesprek met Lianne Dijkhof over de resultaten van het project ‘Stoma in eigen hand’.

Behaal ook resultaat met de inzet van Indiveo
Kom in contact

Deel dit artikel

Meer cases