Nierziekten (UMCG-MCL)

Het verbeteren van informatie voor nierpatiënten samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Medisch Centrum Leeuwarden.
Landelijk bewustzijnsproject

De samenwerking tussen MCL en het UMCG is ontstaan vanuit het landelijk bewustzijnsproject. Met praktijkvoorbeelden en tools uit het bewustzijnsproject worden AIOS opgeleid in het maken van doelmatige keuzes. Uiteraard moeten alle zorgverleners (niet alleen de AIOS) hun doelmatig handelen verbeteren. Op de website van het bewustzijnsproject vind je meer over dit initiatief.

Resultaat: informatiepakket voor nierpatiënten

Samen met artsen in opleiding (AIOS) en medisch specialisten zijn er 4 Divi’s ontwikkeld om nierpatiënten beter te informeren. Divi’s zijn beeldende, digitale informatiepakketten voor patiënten.

Door patiënten met Divi’s te informeren zien zij alleen de informatie die op dat moment voor hen van belang is. En als een patiënt moet worden geïnformeerd over meerdere onderwerpen of een zorgpad, dan worden Divi’s simpel gekoppeld en beveiligd verstuurd.

Bekijk het specialisme Nierziekten in onze bibliotheek

Voor wie zijn de Divi’s?

Divi’s zijn er voor patiënten en worden door zorgverleners verstuurd. Patiënten hebben hierdoor thuis altijd betrouwbare informatie van hun zorgverlener. Divi’s zijn beschikbaar voor huisartsen, huisartspraktijken, afdelingen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Divi’s zijn een volwaardige vervanging voor papieren patiëntenfolders en ondersteunen de Voorlichting & Communicatie.

Resultaten van informeren met Divi’s
  • Beeldende informatie met een lage drempel en oneindig vaak te bekijken
  • Patiënten zijn beter geïnformeerd en begrijpen de problematiek rondom nierschade
  • U bespaart tijd op het repetitief uiteggen van dezelfde informatie
  • Patiënten worden aangezet om zelf regie te nemen!

Alle informatie is getoetst door medisch specialisten. De informatie is in samenwerking met het MCL Leeuwarden en het UMCG Groningen tot stand gekomen.

Contactpersonen MCL
D. Webbink – coördinator e-learning MCL Academie
I. Schippers – communicatie adviseur

Contactpersonen UMCG
Margriet Hazenberg – aios interne geneeskunde

Specialisme nierziekten

Deel dit artikel

Meer cases