Bezoek aan de spoedeisende hulp

Algemeen

8328

Over deze Divi

Wanneer een patiënt een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH) brengt, komt er veel op hem of haar af. De Divi 'Bezoek op de spoedeisende hulp' geeft uitleg over de gang van zaken tijdens het bezoek.

Patiënten krijgen bijvoorbeeld uitleg over wat triage is en hoe wordt bepaald welke patiënt eerder geholpen wordt. Daarnaast krijgen ze uitleg over onderzoeken die bijvoorbeeld tijdens het bezoek plaatsvinden. Ook over de verschillende mogelijkheden na het bezoek wordt uitleg gegeven.

Beelden van deze Divi

Meer algemeen