Delier (delirium)

Ziektebeelden

7318

Over deze Divi

Een delier is een vorm van verwardheid die altijd ontstaat in een korte tijd. Voor naasten is het niet altijd direct duidelijk wanneer iemand een delier heeft. Daarom is het belangrijk om hen uit te leggen wat er aan de hand is bij iemand met een delier. In deze Divi krijgen naasten uitleg over wat een delier is en hoe een delier behandeld wordt.

Daarnaast kunnen naasten een belangrijke rol spelen in het herstel. In deze Divi wordt daarom specifiek aandacht besteed aan wat de naasten kunnen doen om het herstel te versnellen.

Beelden van deze Divi

Meer ziektebeelden