Isala kiest voor begrijpelijk informeren met Indiveo

Isala vindt het belangrijk om patiënten op een begrijpelijke manier te informeren. Omdat patiënten beeldende informatie beter onthouden dan tekstuele informatie, wil Isala patiënten vaker voorlichten met behulp van animaties.

Na positieve ervaringen met begrijpelijke animaties van Indiveo op verschillende afdelingen, heeft Isala besloten om deze vorm van patiëntencommunicatie door het hele ziekenhuis in te zetten.

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet

De zorg verplaatst zich de aankomende jaren steeds meer vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. Met nieuwe innovaties zoals telemonitoring en het informeren en communiceren op afstand, is het voor patiënten mogelijk om meer zorg vanuit huis te ontvangen. 

Om deze ontwikkeling te stimuleren en te begeleiden heeft Isala sinds 2019 het Connected Care Center ingericht. Een specifiek onderdeel van het ziekenhuis waardoor patiënten meer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en toch de zorg en aandacht krijgen die nodig is. 

Thuismeten, begrijpelijke informeren en goede communicatie

Om patiënten thuis goede zorg te kunnen bieden is het belangrijk om vorm te geven aan drie belangrijke pijlers voor thuiszorg: thuismeten, begrijpelijke informeren en goede communicatie. Indiveo zet zich in om aan de pijler begrijpelijk informeren, invulling te geven. Door patiënten begrijpelijk en beeldend te informeren over onderzoeken, ziektebeelden, therapieën en handelingen weten patiënten wat zij zelf kunnen doen en wat er van hen verwacht wordt. 

De volgende stap in Isala

Isala zal Indiveo stap voor stap uitrollen in het ziekenhuis, waarbij integratie met andere applicaties zoals Chipsoft HiX en BeterDichtbij én de optimale inzet in het huidige informatieproces belangrijke onderdelen zullen zijn. Om de uitrol in het ziekenhuis te begeleiden is er een projectteam Digitaal patiënt contact opgericht.

Over Isala

Isala is een groot STZ ziekenhuis met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Het ziekenhuis staat voor kwaliteit van zorg en persoonlijke betrokkenheid en biedt naast basiszorg ook vele meer bijzondere, topklinische functies.

Ook samenwerken?

Wil je ook samenwerken met Indiveo? Neem contact met ons op.

Deel dit bericht via e-mail en socialmedia

Meer nieuws