Privacy verklaring Indiveo

Privacyverklaring Indiveo Juli 2019 - versie 1.1

Met de webapplicatie die Indiveo levert worden patiëntenvanuit ziekenhuizen beeldend geïnformeerd over aankomend onderzoek, ziektebeelden en/of behandelingen. Met Indiveo is medische informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk.

In deze privacy verklaring maken wij een onderscheid tussen de Indiveo webapplicatie (de dienst) en de algemene Indiveo website (Indiveo.nl).

Contactgegevens:
Indiveo B.V.
Francois Haverschmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden

Indiveo B.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67403530

Persoonsgegevens die wij verwerken in onze dienst
Om de dienst Indiveo te gebruiken verwerken wij daarom de volgende persoonsgegevens:

  • Het emailadres

Indiveo is een dienst om patiënteninformatie onder andere beveiligd te versturen naar een emailadres. Indiveo gebruikt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de dienst, patiënteninformatie versturen, mogelijk te maken. Om er voor te zorgen dat deze emails veilig en goed worden afgeleverd, is het nodig om het emailadres gedurende een bepaalde periode op te slaan. Naast het emailadres worden er geen andere persoonsgegevens opgeslagen.

Indiveo patiënteninformatie is beveiligd en alleen met een code toegankelijk. Emails zullen daarom nooit medisch inhoudelijke informatie bevatten.

Waarom wordt het emailadres onthouden?

  1. Patiënten geven toestemming om informatie te ontvangen via email. Indien patiënten deze toestemming willen intrekken en daarmee de informatie willen verwijderen, is het emailadres nodig om aan deze vraag te kunnen voldoen.
  2. Geautoriseerde Indiveo gebruikers met de functionaliteit om informatie te versturen, kunnen indien noodzakelijk, specifieke verstuurhistorie opvragen.

Hoe lang wordt dit emailadres onthouden?
Het emailadres wordt door Indiveo onthouden om haar diensten betrouwbaar aan te kunnen bieden. Patiënten hebben zelf de controle over de verstuurde informatie en het emailadres. Zij kunnen op elk gewenst moment kiezen om hun emailadres definitief uit ons systeem te verwijderen.

Waar wordt het emailadres opgeslagen?
Emailadressen worden volgens Europese richtlijnen binnen de Europese Unie op beveiligde servers opgeslagen. Alle datacentra worden op verschillende hoogwaardige beveiligingslevels beveiligd en bewaakt.

Intrekken van toestemming
Wanneer u eenmaal toestemming heeft gegeven kunt u ook besluiten om Indiveo niet meer te gebruiken. U kunt na in te loggen met uw code, uw toestemming intrekken door patiënteninformatie zelf te verwijderen. Klik in het instellingsmenu op ‘verwijder mijn informatie’. Uw informatie en het emailadres worden hiermee definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere derde partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie met Indiveo gesloten heeft. Ook kunnen wettelijke verplichtingen ons hiertoe dwingen.

Websites van derden binnen onze service
Wij verwijzen in onze dienst naar websites van andere partijen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites van derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken op Indiveo.nl
Wij verzamelen persoonsgegevens via een aantal formulieren op onze website. Deze gegevens gebruiken wij met het daarbij aangegeven doel. Indiveo heeft passende maatregelen getroffen om deze gegevens beveiligd op te slaan.

Cookies
Indiveo is gerechtigd om binnen de dienst en de website technische, functionele en analytische cookies te gebruiken die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en om de kwaliteit, betrouwbaarheid en effectiviteit van ons product te kunnen verbeteren.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert.

Analytische cookies
Met de analytische cookies verzamelen wij anonieme statistieken over het gebruik van de website. Hierdoor kunnen we het gebruik van de website door onze bezoekers anoniem in kaart brengen. Deze informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. Wij verzamelen en gebruiken nooit tot personen herleidbare gegevens.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen er geen cookies meer worden opgeslagen. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Specifiek voor Google Analytics geldt dat wij Google Analytics alleen gebruiken voor onze website (indiveo.nl) en niet voor onze dienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Ook heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor het gebruik van Indiveo in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Indiveo.

Wanneer u Indiveo niet meer wenst te gebruiken kunt u uw toegestuurde informatie ook zelf verwijderen. U kunt er voor kiezen om de informatie simpelweg niet te gebruiken. Ook kunt u na in te loggen met uw code, uw informatie wissen door in het instellingsmenu te kiezen voor ‘verwijder mijn informatie’.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vragen@indiveo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indiveo BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij gegevens beveiligen
Indiveo BV heeft passende maatregelen genomen om: misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

  • Indiveo werkt via beveiligde SSL en TLS verbindingen.
  • De SSL certificaten van Indiveo zijn uitgegeven door Comodo.
  • Binnen het systeem aangemaakte informatie, wordt versleuteld opgeslagen met moderne en bewezen technieken.
  • Toegang van medewerkers op basis van need to know principe.
  • Samenwerkingspartners en medewerkers werken altijd onder een geheimhoudingsverklaring.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@indiveo.nl

Indiveo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

Wij maken op indiveo.nl gebruik van cookies waarbij een klein tekstbestand bij je bezoek aan indiveo.nl naar je computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar ons of derden teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Indiveo.nl gebruikt cookies om:
- Functionaliteiten van indiveo.nl mogelijk te maken (functionele cookies);
- Het gebruik van indiveo.nl te analyseren en daarmee de website te verbeteren (analytische cookies);

Ik ga akkoord

Vul uw gegevens in en u ontvangt een link naar het zorgpad COPD

Stuur mij deze link

Email succesvol verzonden!

Sluit melding

Vul uw gegevens in en u ontvangt een link naar de Nier Divi

Email succesvol verzonden!

Sluit melding