De nieuwe ‘stoppen met roken’ Divi, ontwikkeld met professionals uit het hele land

Geschreven door Marieke van Dijk op 12 oktober 2020

Oktober staat ook wel bekend als ‘Stoptober’, de maand waarin rokers worden uitgedaagd om niet te roken en uiteindelijk te stoppen met roken. Sinds de start van het initiatief Stoptober in 2014 zijn meer dan 300.000 rokers door het initiatief gestopt (Stoptober).

Patiënten uitdagen om te stoppen met roken is belangrijk. Roken heeft effect op de gehele gezondheid en het belang van het stoppen komt op iedere afdeling in het ziekenhuis voorbij. Door te stoppen met roken werken behandelingen beter, genezen wonden sneller en verbetert de conditie van de patiënt. Daarnaast neemt de kans op bijvoorbeeld (long)kanker en hart- en vaatziekten af.

Genoeg redenen voor zorgverleners om patiënten voorlichting te geven over het onderwerp. Daarom ontwikkelden we samen met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en leden van de landelijke werkgroep ‘rookvrije zorg’ een Divi over stoppen met roken met daarin praktische tips.

Rookvrije zorg

Eén van de leden van deze werkgroep is communicatieadviseur en persvoorlichter van het MCL Frits Mostert. Al jaren zet hij zich in voor rookvrije zorg. We gingen met hem in gesprek over de aanleiding daarvan en de ontwikkeling van de Divi Stoppen met Roken.

‘In 2017 raakte ik nauw betrokken bij het project om het MCL het eerste rookvrije ziekenhuis van Nederland te maken. Met succes, want, sinds 1 januari 2018 wordt er in de gebouwen en op het gehele MCL-terrein niet meer gerookt. Niet door medewerkers, niet door bezoekers, niet door patiënten.’, aldus Frits Mostert.

Tegen de verwachting in werd het project begin 2018 niet afgesloten. Mostert: ‘Er bleek veel interesse te zijn vanuit ziekenhuizen in Nederland en België. Een periode van het bezoeken van ziekenhuizen, het geven van uitleg en het spreken op een symposium volgde.’ En dat was het niet enige: Het MCL werd als ziekenhuis gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep ‘rookvrije zorg’, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Andere leden zijn o.a. van het Trimbos instituut, de Nederlandse GGZ, Verslavingskunde Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Gezamenlijk bieden ze zorgprofessionals en -organisaties handvatten in de vorm van een toolkit om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren. Meer informatie: www.rookvrijezorg.com.

“Roken is een harde vorm van verslaving. Het stoppen is dan ook een lastige opgave. De Divi geeft een eerlijke weergave van het proces, en maakt het niet mooier dan het is.”

Frits Mostert, lid van de werkgroep ‘rookvrije zorg’ en communicatieadviseur/ persvoorlichter van het MCL

Het ontwikkelen van de Divi

In 2020 namen het MCL en MSB VCL het besluit om een Divi te ontwikkelen over stoppen met roken. Een Divi met nuttige tips en uitleg over waarom stoppen belangrijk is kan namelijk breed ingezet worden. De Divi is bijvoorbeeld niet alleen relevant voor patiënten die moeten stoppen met roken vanwege hun ziekte of bijvoorbeeld zwangerschap, maar ook voor patiënten die een ingreep of behandeling moeten ondergaan. Deze verlopen vaak beter en hebben meer effect als de patiënt stopt met roken. Op vrijwel alle afdelingen hebben patiënten baat bij deze informatie.

Vanuit het MCL was al snel duidelijk dat naast diverse artsen en verpleegkundigen Frits Mostert degene was die betrokken moest worden bij dit project. Zelf zette hij nog een stap verder. Hij besloot om ook de werkgroep ‘rookvrije zorg’ te betrekken bij de ontwikkeling van de Divi. Dat er door zoveel verschillende deskundigen over na is gedacht heeft volgens Mostert gezorgd voor een heel stevig fundament.

Bruikbare tips

Goede en bruikbare tips van professionals in deze Divi helpen de patiënt in het proces om te stoppen met roken. En dat heeft een positief effect op de gehele gezondheid en iedere vorm van zorg.

Bekijk de Divi en wil je de Divi zelf gebruiken? Neem direct contact op

Deel dit bericht via e-mail en socialmedia

Meer nieuws