Dokters achter plexiglas? Stoelen met rode kruizen? Het opstarten van de Non-Covid zorg

Geschreven door Ralph Koppers op 1 mei 2020

De reguliere zorg, die tot voor kort zo gewoon en overzichtelijk was, komt in het huidige anderhalve-meter tijdperk in een totaal ander daglicht te staan. Met de teruglopende aantallen Covid-19 patiënten ontstaat er toenemende belangstelling en ruimte voor het opstarten van de Non-Covid zorg ofwel de reguliere zorg.

Logistieke & planmatige uitdaging

Agenda’s van spreekuren moeten opnieuw ingericht worden met voldoende tijd tussen de fysieke afspraken in, zodat wachtkamers niet te vol raken of beter nog, patiënten elkaar überhaupt niet ontmoeten.

Voorheen streefden we ernaar om een onderzoek en het gesprek met de zorgverlener zo netjes mogelijk op elkaar aan te laten sluiten zodat patiënten in één ziekenhuisbezoek alles kunnen afwikkelen. We twijfelen nu over deze combi-afspraken. Moeten we de patiënt niet zo kort mogelijk in het ziekenhuis laten zijn? Aanvullend onderzoek, zoals een functieonderzoek of beeldvorming, moet nu apart gepland worden. Zo is er namelijk minder kans op contact tussen personen en dus minder kans op potentiële transmissie van virus.

Triage bij de hoofdingang moet vorm krijgen, evenals het uitstippelen van nieuwe looproutes, het beplakken van stoelen met rode kruizen in de wachtkamer en het al dan niet plaatsen van plexiglas schermen bij de verschillende balies. Zo zijn er vele logistieke en planmatige uitdagingen.

Alle bovengenoemde acties zijn erop gericht om het fysieke contact tussen mensen zo veel mogelijk te vermijden. Indien er toch contact moet zijn, dan bij voorkeur zo kort en efficiënt mogelijk. Want de mens-op-mens transmissie blijft de ultieme dreiging van het Coronavirus. En dat zal nog wel even voortduren…

Meer zorgvraag & minder contactmomenten

Met het stuwmeer aan wachtende patiënten met semi-electieve en zelfs electieve zorgbehoefte voor de ‘ziekenhuis-deur’ is dit een behoorlijke klus. Al die patiënten moeten immers onderzocht, geïnformeerd en behandeld worden. Een lastige tweespalt én efficiency-uitdaging: Meer zorgvraag en informatiebehoefte dan ooit tevoren en minder contactmomenten en fysieke gesprekstijd om de informatie over onderzoek, ziektebeeld, en eventuele behandelingen over te brengen.

Hoe mooi is het om te zien dat zorgverleners juist nu nadenken over de kwaliteit én efficiënte inzet van patiënteninformatie.

De praktijk: Minder fysiek contact & betere kwaliteit informatie

Digitale, beeldende informatie bewijst ook in deze situatie haar toegevoegde waarde. Sedatie spreekuren die vervangen worden door inzet van beeldende informatie. Slaap-apneu diagnostiek (polygrafie) waarbij beeldende informatie de fysieke uitleg volledig vervangt. Pre-operatieve spreekuren met uitleg over een heup- of knieprothese die vervangen worden door digitale begrijpelijke informatie en ga zo maar door.

Beeldende informatie wordt dus ingezet om patiënten beter te informeren waardoor zorgverleners efficiënter kunnen werken. Fysiek contact wordt door deze begrijpelijke informatie geminimaliseerd of zelfs geheel vermeden. De beeldende informatie spreekt immers voor zich. En dus minder contactmomenten en minder kans op besmetting! Laten we de lijn van teruglopende aantallen Covid-patiënten doortrekken en de reguliere zorg opstarten!

Hebben jullie vragen of ideeën over de inzet van de beeldende informatie van Indiveo bij het opstarten van de reguliere zorg? Neem contact op. Dat vinden we leuk!

Deel dit bericht via e-mail en socialmedia

Meer nieuws