Een kijkje achter de schermen: Letterlijk en figuurlijk

16 juli 2020

‘Zo’n Divi maken hoe gaat dat nu eigenlijk?’

Indiveo is gespecialiseerd in het maken van begrijpelijke patiënteninformatie in beeld en geluid over diagnostiek, ziektebeelden en behandelingen. Deze beeldverhalen en animaties met aanvullende informatie noemen wij Divi’s.

‘Waarom maken jullie informatie in beeld en geluid?’ en ‘Hoe doen jullie dat?’ en ‘Wie is hierbij betrokken?’. We geven letterlijk en figuurlijk een kijkje achter de schermen door deze veelgestelde vragen te beantwoorden.

Waarom gebruiken wij de combinatie van tekst, beeld en geluid?

‘Maar liefst een derde van onze hersencapaciteit wordt in beslag genomen door het verwerken van visuele informatie. Dit is bijzonder veel als je realiseert dat onze hersenen letterlijk honderden taken moeten uitvoeren, zoals plannen, emoties van anderen herkennen, onderdelen van het lichaam aansturen, enzovoort.’ Aldus ‘Breinexpert’ Mark Tigchelaar in het NRC artikel ‘Beelden zijn de taal van ons geheugen’.

Er is veel onderzoek gedaan naar hoe onze hersenen het beste informatie verwerken en onthouden. Voor patiënten is het belangrijk dat de informatie over hun eigen gezondheidssituatie begrijpelijk is. Want als je begrijpt wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en waarom je dat zou moeten doen, is de kans veel groter dat je dit ook echt gaat doen. Het zorgt voor beter begrip en dus ook ander gedrag en betere therapietrouw. Daarnaast ervaren patiënten minder spanning en stress als er duidelijkheid is over hun gezondheidssituatie. Dit heeft een positief effect op de eigen gezondheid en op de kwaliteit van leven. Met 2,5 miljoen laaggeletterden en de kennis dat we informatie via beelden veel beter kunnen begrijpen en onthouden is het niet meer dan logisch dat informatie voor patiënten juist via beelden uitgelegd wordt.

Aan welke kwaliteitseisen moeten de beeldverhalen voldoen?

Optimaal gebruik van informatie in beeld en animaties vraagt aandacht en expertise. Als team zetten we ons dagelijks in om een product te maken waarmee patiënten optimaal geïnformeerd worden.  

‘Gedetailleerd, eenvoudig, volledig, waarheidsgetrouw, focus op het onderwerp, begrijpelijk, duidelijke opbouw in inhoud, vorm en kleur, need to know versus nice to know’.

Zomaar een aantal begrippen die naar voren komen bij de productie van een Divi. Een aantal van deze begrippen lijken misschien niet samen te kunnen gaan. Juist het combineren van deze ogenschijnlijke tegenstellingen is één van de eigenschappen waaraan het product zijn kracht ontleent en daarnaast is het voor ons een mooie uitdaging. Alle onderdelen samen moeten elkaar versterken in het overbrengen van de boodschap. De beelden moeten duidelijkheid creëren en ervoor zorgen dat de aandacht naar het juiste onderwerp gaat’.

Wie maken de Divi?

Voor het maken van één Divi is een productie coördinator, een communicatie deskundige, een medisch illustrator, een animator, een voice-over en een inhoudsdeskundige nodig.

Productiecoördinator en communicatiedeskundige: Laura

Als productiecoördinator en communicatiedeskundige is Laura zowel organisatorisch als inhoudelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de Divi’s. Naast het plannen van de productie van de Divi’s, zit ze regelmatig om tafel met verschillende zorgverleners. Het is belangrijk om van de zorgverleners te horen om welke informatie het gaat en hoe de patiënt deze informatie ontvangt. De beleving van de patiënt speelt een belangrijke rol. Wat wordt bijvoorbeeld als heel spannend ervaren en welk onderdeel moet extra aandacht krijgen in de Divi? De verzamelde informatie wordt vervolgens zo opgezet dat de illustrator en animator de beelden en de animatie kunnen maken en de Divi kunnen vormgeven. 

‘Samen met de illustrator en de animator kijk ik hoe we de Divi’s en de informatie daarin het beste vorm kunnen geven. De focus ligt daarbij op het begrijpelijk en overzichtelijk maken, zodat het voor alle patiënten duidelijk is.’, aldus Laura.

Medisch illustrator: Eva

Onze illustrator is een gespecialiseerde illustrator. Eva is opgeleid als medisch illustrator en heeft daardoor kennis van de anatomie en expertise in het begrijpelijk weergeven van deze, vaak complexe, materie. De medisch vereenvoudigde maar correcte beelden worden met een digitale pen getekend en gekleurd. Kleurgebruik en de afwegingen in ‘need to know versus nice to know’ zijn hierbij belangrijk. De beelden moeten realistisch zijn maar niet te ingewikkeld. Deze losse beelden vormen de basis voor de beeldverhalen.

‘Als medisch illustrator heb ik de taak om de beelden niet alleen anatomisch correct te tekenen maar ook om ze begrijpelijk weer te geven. Medische weergave met de juiste hoeveelheid informatie die nodig is om de boodschap helder over te brengen.’ aldus Eva.

Voice-over: Roos

Roos de Kok is onze (externe) professionele voice-over. Ze spreekt alle teksten voor de animaties in. Roos is met zorg uitgekozen. Haar stem is helder en vriendelijk. Teksten worden rustig, duidelijk en met de juiste intonatie uitgesproken.

Animator: Edwin

Als animator zorgt Edwin ervoor dat de losse beelden een bewegend geheel worden. Kleur, vorm en een juiste balans tussen ‘actie en rust’ zijn hierbij belangrijk. Daarbij hoort ook het gericht plaatsen van de gesproken tekst onder de beelden. Tekst en beeld moeten elkaar ondersteunen en versterken. 

‘Mijn taak als animator is het omtoveren van de illustraties naar begrijpelijke, bewegende beelden. Het doel is om de patiënt op een rustige en duidelijke manier te informeren, zodat iedereen onze animaties begrijpt.’ aldus Edwin.

Het resultaat: een totaalpakket aan patiënteninformatie

Alle onderdelen samen vormen het resultaat: de Divi. In alle stappen van het proces staat begrijpelijke informatie voor de patiënt centraal. Op basis van de inhoud van de Divi wordt gekozen voor het meest passende accent. Bij de uitleg van een diagnostisch onderzoek zijn andere accenten van belang dan bij de uitleg van een ziektebeeld of een behandeling. Hierdoor ligt er bij sommige Divi’s meer nadruk op beeldspraak, terwijl andere Divi’s hebben meer aandacht hebben voor details. Weer andere Divi’s vragen juist meer aandacht voor de beleving van de patiënt. Afstemming en samenwerking van het Indiveo team met de zorgverlener levert de Divi op die het beste aansluit bij dat wat voor de patiënt nodig is.

Deel dit bericht via e-mail en socialmedia

Meer nieuws