MCL met Indiveo op weg naar papierloze voorlichting

Wij blijven taart eten!

Vandaag hebben we met het Medisch Centrum Leeuwarden de intentieovereenkomst voor een duurzame samenwerking ondertekend! Met deze mooie stap benadrukt het MCL het belang van betere patiënteninformatie in beeld en geluid!

Wij zijn erg blij dat we met deze stap Indiveo toegankelijk kunnen maken voor alle patiënten! Natuurlijk bedanken we ook het MSB VCL en het MSB anesthesiologie voor de betrokkenheid bij deze samenwerking!

Informatievoorziening aan patiënten is een onderwerp dat brede belangstelling heeft. Met de visuele animaties van Indiveo zie je simpel verbeeld hoe een onderzoek of behandeling verloopt. “Een patiënt liet weten niet meer bang te zijn voor het onderzoek nu ze wist hoe het zou verlopen.” Tevens komt met Indiveo 30% van de consulttijd vrij voor persoonlijk contact met de patiënt.

De animaties en beeldende inhoud die in Indiveo worden aangeboden zijn ontwikkeld door artsen en zijn breed toepasbaar. Ze bieden goede, eenduidige informatie, veelal gebaseerd op landelijke standaarden en common practice. Indiveo is daarmee in heel Nederland toepasbaar. Het delen van deze informatie en het uniform toepassen kan daarmee leiden tot een kwaliteitsverbetering én kosten besparing in de zorg.

Voor meer informatie over de samenwerking tussen MCL en Indiveo kunt u contact opnemen met Inge Schippers (projectleider MCL) 058 286 6572 of Ralph Koppers (Indiveo) (06) 34 00 98 91 / ralph@indiveo.nl

Deel dit bericht via e-mail en socialmedia

Meer nieuws