Indiveo sluit zich aan bij de Vliegwiel-coalitie

De Vliegwiel-coalitie is een samenwerkingsverband tussen veel verschillende partijen om de digitale transformatie in de zorg te versnellen. Een ambitie waar wij nu al onze bijdrage aan leveren en dat in toenemende mate zullen doen.

De Vliegwiel-coalitie

De Vliegwiel-coalitie is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en bestaat uit patiënten(vertegenwoordigers), zorgaanbieders/zorgverleners, zorgverzekeraars en leveranciers. Met elkaar willen zij dat meer mensen de voordelen van goede digitale zorg kunnen ervaren. De Vliegwiel-coalitie ontwikkelt praktische tools, ondersteunt bij de implementatie hiervan en deelt kennis.

Ambitie en doelen

De ambitie van de Vliegwiel-coalitie is dat elke patiënt zelf kan kiezen voor een vorm van telebegeleiding die bij hem of haar past. Telebegeleiding is de overkoepelende term voor telemonitoring en tele-educatie. Telemonitoring betekent letterlijk het op afstand (‘tele’) volgen en begeleiden van patiënten (‘monitoring’) door gebruik te maken van kwalitatief goede en succesvolle toepassingen.

Een van de concrete doelen van de coalitie is dat 100% van de ziekenhuizen aan minstens één patiëntengroep telebegeleiding biedt met een herontworpen hybride zorgpad. Ofwel: zorg op de plek waar het de patiënt het beste uitkomt. Alle concrete doelen van de Vliegwiel-coalitie staan op vliegwielcoalitie.nl.

Indiveo draagt bij aan zorg op afstand

Steeds meer ziekenhuizen en zorgorganisaties kiezen ervoor om patiënten met Indiveo op afstand te informeren over onderzoeken, ziektebeelden en behandelingen. Met de begrijpelijke informatie zijn patiënten beter geïnformeerd en hoeven ze hiervoor niet naar het ziekenhuis. Indiveo informatie wordt thuis, in alle rust en zo vaak als nodig, bekeken door patiënten en hun naasten. Omdat Indiveo informatie geïntegreerd wordt in bijvoorbeeld Chipsoft HiX en BeterDichtbij, kunnen zorgverleners hun gebruikelijke programma’s blijven gebruiken en hoeven zij minder tijd te besteden aan het repetitief uitleggen van standaard medische informatie. Indiveo informatie kan ook toegevoegd worden aan telebegeleidingstools (bijvoorbeeld Luscii, Sananet, Philips).

Wij zijn enthousiast over onze toetreding tot de coalitie omdat wij hiermee met elkaar de toekomst van digitale zorg bekrachtigen, geheel in lijn met onze visie. Samen met de andere partners van de coalitie blijven we ons onverminderd inzetten voor betere zorg op afstand voor álle patiënten.

Ook samenwerken met Indiveo?

Wil je ook samenwerken met Indiveo? Neem contact met ons op.

Deel dit bericht via e-mail en socialmedia

Meer nieuws